Videosamtal

Snabbt och enkelt kopplar du dig på ett videosamtal med mig. Här berättar du din historia och förklarar vad du behöver hjälp med. Allt som sägs är sekretessbelagt, journalförs och sparas, precis som vid ett vanligt vårdbesök.

Undersökning

De allra flesta moment av en vanlig patientundersökning är möjlig via videochat. Jag instruerar dig och du ger mig feedback. Detta leder till att du får en diagnos och en förklaring till dina besvär.

Din plan

Ut ifrån vårt samtal och undersökningen lägger vi nu gemensamt en plan för hur du ska göra. Planen kan innehålla både fysisk aktivitet/träning och beteendeförändringar som på sikt syftar att lösa dina besvär, långsiktigt.

Uppföljning

Vi kommer överens om hur lång tid och hur många konsultationer som behövs. Jag ger dig feedback och stöd hela vägen in så att du till sist når dina målsättningar.